DRIVE-IN CINEMA: DIRTY MARY, CRAZY LARRY (1974)

Další z oblíbených honiček ve stylu „Mopar proti celému světu“ pochází ze samého konce období, kdy pojem Mopar ještě směl (a mohl) naplňovat naděje, kdysi v něj vkládané. Pak už to nikdy nebylo takové, ale to neplatí samozřejmě jen pro kinematografii, ale pro americký motorismus jako takový. Přejeme příjemnou podívanou!

youtube-logo-95x40 play_icon_small play_icon_small play_icon_small


PRAHA

LOS ANGELES

NEW YORK