MACK & SPECIAAL TRANSPORTDAG, SOESTERBERG (NL)

Mack and Speciaal Transportdag: za tímto divně znějícím názvem se skrývá holandština a jeden sraz amerických trucků s dlouhou tradicí, kterou dokázala přerušit jen koronavirová šílenost… 

…více v článku v novém čísle

https://mackenspeciaaltransportdag.nl/


PRAHA

LOS ANGELES

NEW YORK