AUTOMOBILOVÉ REKLAMY & LIDÉ (60. LÉTA)

Navazujeme na úvodní díl reklamního seriálu, jímž jsme se dostali do počátku let šedesátých. Dnes obsáhneme celou tuto dekádu, která se vyznačuje změnou přístupu lidí k hodnotám, na což museli odpovídajícím způsobem reagovat i reklamní stratégové výrobců…

youtube-logo-95x40 play_icon_small play_icon_small play_icon_small play_icon_small play_icon_small


PRAHA

LOS ANGELES

NEW YORK