HISTORIE AMERICKÝCH PICK-UPŮ

Na počátku byla tma a ticho. Ale pak ji protnuly dva světelné kužele dole, dva nahoře, a mezi nimi několik oranžových bodovek. Když bylo světlo, přišel zvuk: tlumený a syrový rachot motoru, jehož otáčky rostly a zase klesaly jako varovné mručení tygra. Nakonec se dostavil člověk s nákladem, který musel být v určenou hodinu na místě. A tak podle pověsti Ch&P vznikl light-truck…

youtube-logo-95x40 play_icon_small play_icon_small play_icon_small


PRAHA

LOS ANGELES

NEW YORK