HISTORIE VANŮ

Čeština je bohatý jazyk, ale někdy má angličtina přiléhavější název. Třeba takový „People Mover“ – dal by se sice přeložit jako „přepravník lidí“, ale je to kostrbaté a nepříliš zvukomalebné. Přesto ani český termín nezavrhneme. A kde? No přece v článku, mapujícím historicky nepříliš dlouhou dobu VANtastických vozidel ve funkci přepravníku lidí. Vidíte? Už je to tady!
…tento článek vám nabízíme jako ochutnávku z čísla 89

youtube-logo-95x40 play_icon_small play_icon_small play_icon_small


PRAHA

LOS ANGELES

NEW YORK