Obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi objednatelem a dodavatelem. 

Dodavatel: 
Road Motor Media, s.r.o.
IČO: 27510158 
DIČ: CZ27510158

Objednatel je každý návštěvník těchto stránek, který prostřednictvím objednávkového formuláře odeslal řádnou objednávku.

Řádná objednávka je jasně a srozumitelně vyplněný objednací formulář obsahující kompletní doručovací adresu včetně kontaktních údajů, pro případné upřesnění objednávky.

Základní ustanovení

 • Veškeré objednávky jsou závazné a řídí se občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.
 • Odesláním objednávkového formuláře objednatel stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
 • Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky dodavatelem.
 • Objednatel se zavazuje předmět kupní smlouvy odebrat a přiloženou fakturu uhradit v termínu její splatnosti.
 • Prodávající si vyhrazuje právo neprovést objednávku kupujícímu, který opakovaně nepřevzal zboží či je u něj vedena pohledávka.

Způsob doručení a platba za zboží 

 • Zboží odesíláme jako doporučený balíček prostřednictvím České pošty, s.p. 
 • K ceně za zboží připočítáváme poštovné dle platného ceníku České pošty, s.p.
 • Součástí zásilky je faktura s platebními údaji (číslo účtu, částka, variabilní symbol = číslo faktury).
 • Pokud vás poštovní doručovatel nezastihne na místě doručení na první pokus, zůstane zásilka uložena na vaší dodací poště po dobu 15 dnů .

Osobní odběr

 • V případě domluvy osobního odběru v redakci provedete úhradu objednávky hotově při převzetí.

Doba dodání

Zásilku expedujeme běžně do 7 pracovních dnů po potvrzení objednávky. Česká pošta, s.p. pak garantuje doručení zásilky v rozmezí 3 pracovních dnů. Zboží vám tedy bude doručeno v průběhu 10 pracovních dnů po potvrzení objednávky. 
Pokud by se ve výjimečných případech měla dodací lhůta změnit, budeme vás informovat e-mailem nebo telefonicky.

Zásilky na Slovensko 

Objednávky starších vydání časopisů na Slovensko jsou vyřizovány prostřednictvím společnosti PressMedia, spol.s.r.o. a jejich slovenského partnera. Po uskutečnění a potvrzení objednávky je objednatel vyzván k úhradě.
Po jejím uskutečnění jsou časopisy odeslány. Jde o zdlouhavější proces, ale objednatel je ušetřen poplatků za bankovní převody.

V současné době z důvodů vysokých poplatků za zahraniční platby jiné zásilky do zahraničí neexpedujeme. 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážíme si důvěry svých čtenářů a chráníme vaše data před zneužitím – v našem objednávkovém systému je dodržován zákon číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací, vaše důvěrné údaje nebudou poskytnuty dalším stranám, slouží jen pro komunikaci s vámi a pro vyřízení vašich objednávek.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2013

 


PRAHA

LOS ANGELES

NEW YORK