Autor: hudson

Kontakt: brougham@seznam.cz

Tel: 602275975

 

Popis vozu:

Joo, OPRAVIT 60 LET STARÝ VŮZ HUDSON? Podrobnosti najdete na www.hudson47.cz


PRAHA

LOS ANGELES

NEW YORK